DEKRET O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

DEKRET O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO   Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej [...]